Zoznam príspevkov označených „Symfony“

Prehľadnejšie controllery v Symfony

, Štítky: PHP, Symfony

V Symfony je filozofia „thin controllers, fat models“ – teda štíhly controller, tučný model. Inými slovami controller má byť len akousi prepojovacou vrstvou, ktorá obsahuje iba kód potrebný na riadenie jednotlivých častí aplikácie.

Ako docieliť aby obsahoval skutočne iba to potrebné a zároveň zostal prehľadný?